Условия за ползване

Условия за ползване

Условия за ползване

Прочетете внимателно настоящия документ и се уверете, че разбирате ясно неговото съдържание. Всяко лице, което посети сайта bezzahar.com (доставчик), без значение дали разбира и използва неговото съдържание, дали отваря или не, препратки от сайта към негови съставни части или други сайтове, се нарича за краткост […]