списък с цели/goals list

I got challenged by Kate App (https://eyesonthegoal.com/my-life-list/) to publish my life goals. I decided to do this in two languages.

Бях предизвикана от Кат. Ап. да публикувам моите цели и желания в живота. Реших да го направя на два езика.

EXPERIENCED/ПРЕЖИВЯНО или ПОСТИГНАТО:


1. Graduated from a university abroad (not one, but I got 3 degrees).
Завърших образование в чужбина (не едно, а цели 3).

2. 10 months Erasmus student exchange program in Southampton.
10-месечна програма за обмен на студенти по програма Еразъм
в Саутхемптън.

3. As a child, I dreamed to live at least one day in a castle. I lived for 1
year in a castle.
Като дете мечтаех да живея поне един ден в замък. Живях 1
година в замък.

4. Double citizenship.
Имам двойно гражданство.

5. I wanted to travel alone in Europe. I traveled alone to Australia (2017).
Исках да пътувам сама в Европа. Пътувах сама до Австралия
(2017).

6. Started a blog
Започнах блог.

7. Learned to swim at 19.
Научих се да плувам на 19.

8. Finish a Toastmasters educational path (15 speeches, I was the first
one on our club who achieved it).
Завърших програма по Тоастмастерс (15 речи, бях първата в
клуба, която го постигна).

9. Visited Cuba (02.2020)
Посетих Куба (02.2020)

10. Learned to dance Salsa.
Научих се да танцувам салса.

11. Learned to dance Tango Argentino.
Научих се да танцувам Танго Аржентино.

12. Changed my job from Marketing and Sales to Finance.
Смених работата си от маркетинг и продажби на финанси.

13. Visited the Vatican.
Посетих Ватикана.

14. Gave my first mentor session.
Дадох първия си менторски час.

15. I skated on ice.
Карах кънки на лед.

16. I was jet skiing (Cold Cost, Queensland).
Качих се на джет ски (Голд Коуст, Куинсланд).

17. I held a koala in my hands.
Държах коала в ръцете си.

18. Was on two continents at the same time.
Бях на два континента по едно и също време.

19. Went on a ballet: Swan Lake (twice)
Посетих балет: Лебедово Езеро (два пъти)

20. Got shares in a company for which I worked for.
Получих акции в компания, за която работих.

21. I applied for the same job five times, I got five rejections within 2
weeks. The sixth ended with a successful interview and with a contract
for the same company.
Кандидатствах за една и съща работа пет пъти и получих пет
отказа в рамките на 2 седмици. Шестото завърши с успешно
интервю и договор в същата фирма.

22. I quit sugar.
Отказах се от захарта.

23. I had my first order to make sugar-free chocolate thanks Kate App.
Получих първата си поръчка за шоколад без захар благодарение
на Кат. Ап.

24. To live in a foreign country (so far 3)
Да живея в друга страна (до сега 3)

25. To challenge me and to sth. I’m afraid of…(still do this)
Да предизвикам себе си и да направя нещо от което се страхувам
(още го правя).

I like to think of these wishes as they have already happened:
Обичам да мисля за тези желания, като те вече са се сбъднали:

26. Thanks for having a six-pack.
Благодаря, че имам плочки по корема.

27. Thanks for giving a TEDx talk (it’s a goal: I’ll give a TEDx talk by the end of 2023).
Благодаря, че давам ТЕД реч (това е цел да я дам до края на 2023).

28. Thanks for starting the YOUTUBE channel (It’s a goal: I will have 25 posts by the end of 2022).
Благодаря, че започнах YOUTUBE канал (това е цел: ще имам 25 публикации до края на 2022).

29. Thanks for being on speed dating. (20.01.2021- successfully exited)
Благодаря, че бях на среща за бързи запознанства. (20.01.2021)

30. Thanks for writing a book.
Благодаря, че написах книга.

31. Thanks for being published.
Благодаря, че публикувах книга.

32. Thanks for having my own business.
Благодаря, че имам собствен бизнес.

33. Thanks for getting engaged.
Благодаря, че се сгодих.

34. Thanks for getting married.
Благодаря, че се омъжих.

Желанията в множествено число са споделени.

35. Thanks for having our own family.
Благодаря, че имаме наше собственo семейство.

36. Thanks for having children.
Благодаря, че имаме деца.

37. Thanks for having my own home. (I bought an apartment end of 2020. When it is paid out, this goal will be achieved).
Благодаря, че имам собствен дом.

38. Thanks for having our own garden.
Благодаря, че имаме собствена градина.

39. Thanks for kissing on the Eiffel Towel.
Благодаря, че се целувахме на Айфеловата кула.

40. Thanks for exploring midnight Paris.
Благодаря, че се разхождаме посред нощ в Париж.

41. Thanks for dancing the Tango on a street in Buenos Aires.
Благодаря, че танцувахме танго на улица в Буенос Айрес.

42. Thanks for dancing on grapes barefoot.
Благодаря, че танцувахме боси върху грозде.

43. Thanks for being able to speak fluently Russian.
Благодаря, че говоря свободно руски език.

44. Thanks for being able to speak fluently French.
Благодаря, че говоря свободно френски език.

45. Thanks for going vegetarian for one month.
Благодаря, че станах вегетарианец за един месец.

46. Thanks for going vegan for one month.
Благодаря, че станах веган за един месец.

47. Thanks for swimming with dolphins.
Благодаря, че плувахме с делфини.

48. Thanks for standing under Waterfall.
Благодаря, че стояхме под водопад.

49. Thanks for parachuting.
Благодаря, че скочихме с парашут.

50. Thanks for holding a monkey.
Благодаря, че държах маймунка в ръцете си.

51. Thanks for kissing in the rain.
Благодаря, че се целувахме под дъжда.

52. Thanks for watching whales.
Благодаря, че наблюдавахме китове.

53. Thanks for going on wine tasting.
Благодаря, че посетихме дегустация по вино.

54. Thanks for being on a cover magazine.
Благодаря, че съм на първа страницата на списание.

55. Thanks for seeing the northern lights.
Благодаря, че видяхме северното сияние.

56. Thanks for buying a plane ticket on the same day it takes off and going somewhere spontaneous.
Благодаря, че си купихме билет за самолет в същия ден и отидохме някъде спонтанно.

57. Thanks for bathing an elephant.
Благодаря, че къпахме слон.

58. Thanks for flying on a helicopter. (14.08.2022)
Благодаря, че летяхме с хеликоптер.

59. Thanks for starting a charity organization.
Благодаря, че създадох организация по благотворителност.

60. Thanks for eating dinner in a black restaurant. (12.08.2022)
Благодаря, че вечеряхме в ресторант за слепи, където нищо не се вижда.

61. Thanks for having an impressive wine collection.
Благодаря, че имаме впечатляваща колекция от вино.

62. Thanks for having a cooking course by a star chef.
Благодаря, че имах курс за готвене при звезден готвач.

63. Thanks for cooking together with a start chef.
Благодаря, че готвих заедно със звезден готвач.

64. Thanks for giving a cooking course.
Благодаря, че проведох готварски курс.

65. Thanks for enjoying a fireplace at home.
Благодаря, че се наслаждаваме на камина у дома.

66. Thanks for having abundant Me-time every day.
Благодаря, че имам време за Мен всеки ден.

67. Thanks for having a star named after me.
Благодаря, че имам звезда, кръстена на мен.

68. Thanks for working with extraordinary people.
Благодаря, че работя с необикновени хора.

69. Thanks for having our own home.
Благодаря, че имаме собствен дом.

And since wishes change and we have more and more, I promise permanently to update and add this list and add a photo when a goal happened or came true.
И тъй като желанията се променят и имаме все повече и повече обещавам постоянно да актуализирам този списък и да добавя снимка, когато дадена цел се е случила  или се е сбъднала.